Afkortingen en termen

AnNa advanced national networks for administrations http://www.annamsw.eu
Apics Antwerp Port Information and Control System http://www.portofantwerp.com/apcs/nl/apics
CBS Central Broker Systeem http://www.vts-scheldt.net/default.aspx?path=Content%202009/…
DS De Scheepvaart http://www.descheepvaart.be/
EMSA European Maritime Safety Agency http://www.emsa.europa.eu/
ENIGMA Electronic Network for Information in the Ghent Maritime Area http://www.havengent.be/default_Haveninformatiesysteem.aspx
ENSOR Electronic Network Systemfor the Ostend Region https://www.ensor.be
FAL
FSB Federal Service Bus http://www.fedict.belgium.be/nl/over_fedict/nieuwsberichten/…
ISPS International Ship and Port facility Security Code Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten
IVS-SRK Informatie Verwerkend Systeem Schelderadarketen
LIS Loodsen Informatie Systeem https://www.loodswezen.be/lw/
MDH Maritime Declaration of Health http://health.belgium.be/eportal/Healthcare/CrisisManagement/…
MDK Maritieme Dienstverlening en Kust http://www.agentschapmdk.be/
MSW Maritime Single Window Verwijzen naar Q&A
NSW National Single Window Verwijzen naar Q&A
NCA National Competent Autority http://www.scheepvaartbegeleiding.be/…
PLDA Paperless douane en accijnzen https://951.fedimbo.belgium.be/nl/wat_is_plda
RDF Reporting Formality Directive
Richtlijn Wettelijk besluit http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_nl.htm
SAR Search And Rescue
SSBel Belgische invulling van SafeSeaNet http://www.scheepvaartbegeleiding.be/…
SSN SafeSeaNet http://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html
W&Z Waterwegen en Zeekanaal http://wenz.be
ZEDIS Zeebrugge Electronic DataInterchange Services http://www.zedis.be/