Maritime Single Window

 

Achtergrond

Als een zeeschip een haven aandoet, zijn agenturen en rederijen verplicht bij de autoriteiten een aantal aangiftes te doen over o.a. het schip, de reis, de goederen, de passagiers en de bemanning. Dit gebeurt zowel bij aankomst in als bij vertrek uit een zeehaven van de Europese Unie.

Deze meldingsformaliteiten zijn opgelegd door nationale, Europese en internationale instanties.

Deze meldingen gebeuren nog momenteel nog op verschillende manieren (papier, fax) en betekenen dus een grote administratieve last, vooral voor de scheepsagent.

Eenmalig & elektronisch

De rapporteringsrichtlijn 2010/65/EU wil dat vanaf 1 juni 2015 elke Europese lidstaat een Maritiem Single Window heeft zodat deze meldingen elektronisch en eenmalig gebeuren.

De voordelen zijn:

– alle meldingen gebeuren elektronisch

– dubbele meldingen worden vermeden

Deze richtlijn legt geen nieuwe rapporteringen op  maar stelt alleen dat  bestaande rapporteringen elektronisch gebeuren zodat informatie gedeeld kan worden tussen autoriteiten.