MSW vanaf 1 juni 2015

Volgens de richtlijn 2010/65 (Reporting Formalities Directive of RFD) moet België vanaf 1 juni 2015 over een enig loket of Maritime Single Window (MSW) beschikken. In dat loket kunnen agenten en rederijen hun rapporteringsverplichtingen bij aankomst en vertrek van een schip in één van onze havens vervullen. In België vormen de haveninformatiesystemen de toegangspoorten tot het MSW. Hierdoor kunnen de rapporterende partijen verder gebruikmaken van hun vertrouwde werkomgeving. Om te vermijden dat de introductie van het MSW verstorend zou werken is in België, net zoals in de meeste EU lidstaten, gekozen voor een gefaseerde release. Dat betekent dat nieuwe of gewijzigde functionaliteiten in de havensystemen geleidelijk aan ter beschikking zullen komen.

Op 1 juni was er een wijziging betreffende melding van gevaarlijk goed en afval aan SafeSeanet. Deze wijziging had nauwelijks impact op de rapporterende partijen.

We streven ernaar om vanaf 1 september de volgende functionaliteiten geleidelijk aan ter beschikking te stellen: Veiligheidsinformatie (ISPS), Maritieme gezondheidsverklaring (MDH), Opvarenden (Crew, Passenger en Stowaway) en douane informatie. Er wordt verder onderzocht op welke manier de administratieve overlast voor de agenten kan verlicht worden zoals o.a. door het opladen van informatie in een gestandaardiseerd formaat (bv. in Excel), vrijstellingen van meldingen (Exemptions), het uitwisselen van informatie tussen de havensystemen en elektronische meldingen (Machine to machine koppelingen). U wordt tijdig via deze website en via de havens op de hoogte gebracht, wat deze wijzigingen voor u concreet inhouden en wanneer ze in voege treden.